Program 500+ a ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych?

Program 500+ w Polsce przyjął się bardzo dobrze i oczywiście nie ma w tym nic dziwnego, choć nie możemy przejść też obojętnie wobec kwestii tego, że dla wielu jest on dość kontrowersyjny. Nie chcemy zajmować się jednak polityką, a kwestią ochrony danych osobowych, bo w związku z tym tematem także przy tym programie pojawiało się sporo pytań. Jak zatem program 500+ odnosi się do kwestii ochronny danych osobowych?

Przetwarzanie danych dopiero po rejestracji zbioru

Zauważmy tutaj, że dane przetrzymywane przez gminy związane z tym programem zawierają dane wrażliwe, a więc na przykład te odwołujące się do choroby dziecka. Takie dane oczywiście także muszą być zgłoszone do GIODO, choć ich zgłoszenie nie jest akurat tożsame z rejestracją. Ich przetwarzanie może się natomiast odbyć dopiero po procesie rejestracji. Zgłoszenie to pierwszy punkt procesu, a rejestracja ostatni. Pomiędzy nimi jest jeszcze między innymi postępowanie GIODO, w którym sprawdzane jest, czy zbieranie danych jest konieczne i sposoby zbierania tych danych. W praktyce gminy i inne ośrodki, aby przetwarzać dane, muszą mieć zaświadczenie GIODO o zarejestrowaniu zbioru.

Zgoda nie jest potrzebna

Zauważmy też, że przyjmowanie wniosków o wypłatę tego świadczenia odbywa się na podstawie Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Jest to na tyle ważne, że gminy, jak i inne ośrodki nie muszą tutaj uzyskiwać zgody od zainteresowanych osób na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę taką stanowi tu oświadczenie woli, a więc sama chęć otrzymywania świadczenia.