Odpowiedzialność za bezprawne wysyłanie informacji handlowych

Bezprawne wysyłanie informacji handlowych

Chyba każdy z nas korzysta dziś z poczty elektronicznej i oczywiście nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Skoro już przy niej jesteśmy, zatrzymajmy się na dłużej przy spamie, który jak dobrze wiemy zalewa nasze adresy pocztowe lawinowo. Warto mieć na uwadze, że kwestia wysłania niechcianych wiadomości jest uwarunkowana prawnie. Odnieśmy się więc do możliwych sankcji, które ciążą na podmiotach, które decydują się na taki krok. Co im za to grozi i czy ewentualne kary mogą być naprawdę kosztowne?

Zgody, które należy posiadać

Odnieśmy się na początku do zgody, którą powinniśmy posiadać, wysyłając taki mailing. W przypadku osoby fizycznej potrzebne są zgody na przetwarzane danych osobowych, na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych poprzez telefon, mail i faks. Jeśli chodzi o firmy, to potrzebna jest tylko ta ostatnia odnosząca się do prawa telekomunikacyjnego.

Sankcje

Odnosząc się do sankcji, trzeba pamiętać, że możliwości są trzy. Może nam więc grozić kara pieniężna lub pozbawienie czy ograniczenie wolności z tytułu odpowiedzialności z ustawy o ochronie danych osobowych bądź sama grzywna, biorąc pod uwagę odpowiedzialność z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i odpowiedzialność z prawa telekomunikacyjnego. Poza tym kara pieniężna w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary może zostać nałożona na przedsiębiorcę, co do którego zarzuty obejmują odpowiedzialność z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przy odpowiedzialności z kodeksu cywilnego osoba pokrzywdzona również może zażądać zadośćuczynienia pieniężnego.