Kiedy zbiór trzeba zgłosić do GIODO?

Rejestracja w GIODO

Chyba każdy z nas słyszał o terminie „przetwarzanie danych osobowych” i oczywiście nie ma w tym nic dziwnego. Jeśli jednak mielibyśmy tę kwestię jakoś rozwinąć, to niestety tylko nieliczni będą wiedzieć, jak jest ona uwarunkowana prawnie oraz kto ma obowiązek zgłaszać zbiór danych do GIODO, a więc Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Postanowiliśmy przyjrzeć się temu nieco bliżej.

Czym są dane osobowe?

Tak więc poprzez dane osobowe rozumiemy wszelkie informacje, które pozwalają nam zidentyfikować daną jednostkę. Nie trudno w związku z tym się domyślić, że zaliczymy do nich między innymi imię i nazwisko, wizerunek, adres zamieszkania czy dane ewidencyjne, na które składają się numery PESEL i NIP. To jednak nie wszystko, ponieważ zgłaszane powinny być też inne dane, które pozwalają nam zidentyfikować osobę. Dlatego też wspomnieć trzeba jeszcze o adresie poczty elektronicznej, numerze telefonu czy nawet numerze IP.

Co podlega rejestracji GIODO?

Odnieśmy się jeszcze do tego, co podlega rejestracji w GIODO. Oczywiście decydują o tym same dane. Na pewno będziemy mieli taki obowiązek, jeśli zbiór danych zawiera informacje o jednostkach fizycznych lub jeśli posiada on strukturę i umożliwia wyszukiwanie przynajmniej na podstawie dwóch różnych kryteriów. Warto pamiętać też o tym, że o zbiorze nie decyduje liczba rekordów. Uważamy za niego nawet dane jednej osoby fizycznej, oczywiście pod warunkiem, że zapisane na jej temat informacje są różne.